Účetní služby

  • kompletní vedení účetnictví podle platných postupů účtování
  • sestavení roční účetní závěrky, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (vč. rozvahy, výsledovky a přílohy)
  • zajištění styku s bankovním ústavem SVJ/BD
  • kontrola finančních prostředků na účtu klient
  • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
  • vedení personální a mzdové agendy (odměny členů statutárního orgánu a dohody o provedení práce)
  • pravidelné předkládání vyúčtování fondu oprav dle přání klienta (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)
  • zpracování Zprávy o činnosti SVJ/BD v uplynulém roce v termínu zpracování ročního vyúčtování služeb (finanční přehledy, provozní data)