Právní poradenství

  • spolupráce se spolehlivou advokátní kanceláří
  • zajištění vymáhání dlužných částek
  • příprava podkladů pro soudní a mimosoudní vyrovnání
  • přezkoumání uzavírání smluv