Podpora SVJ a BD

  • účast správce na shromáždění SVJ/členské schůzi BD, jednání výboru SVJ/představenstva BD, kontrolní komise či jiném jednání dle dohody s klientem
  • příprava podkladů pro shromáždění vlastníků/členskou schůzi – navržení programu, textace pozvánky, formuláře pro kontrolu účasti, zajištění přípravy a zpracování hlasování, vyhotovení zápisu ze shromáždění/členské schůze
  • vystavení veškerých podkladů pro obchodní rejstřík v případě změny orgánů SVJ/BD
  • jednání s úřady v zájmů klienta na základě plné moci pro úkony týkající se SVJ/BD
  • pro nově vznikající SVJ zajištění účasti notáře na ustavujícím shromáždění, pomoc s vedením ustavujícího shromáždění, pomoc s vypracováním stanov
  • Profesionální předseda