Technická správa

  • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor a pozemků (pasporty) – v případě potřeby aktualizace
  • evidence předané technické a provozní dokumentace nemovitosti (dodavatelské smlouvy apod.)
  • technická prohlídka nemovitosti 1x ročně
  • poskytování informací souvisejících se správou a provozem nemovitosti a informací o zjištěných legislativních změnách týkajících se náležitostí objektů (novely zákonů, souvisejících předpisů apod.)
  • zařizování technických prohlídek, odborných posouzení a znaleckých posudků – dle dohody s SVJ
  • sestavení plánu oprav a údržby
  • spolupráce při zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů včetně kontroly jejich provedení a vyúčtování
  • zajištění technického dozoru pro stavební práce
  • zajišťování údržby a oprav společných částí a zařízení domu včetně příslušenství v souladu s platnými právními předpisy a podle písemných požadavků SVJ