O společnosti Nemovitost Servis

Společnost Nemovitost servis vznikla a postupně se rozšiřovala jako výsledek dynamického růstu a snahy o co nejkomplexnější poskytování služeb klientovi. V současné době působí společnost v rámci moravského regionu. Její hlavní podnikatelskou činností je správa a údržba nemovitostí.Počátky společnosti Nemovitost servis sahají do roku 1996, kdy se firma začala prosazovat především na Kroměřížsku. Od doby vzniku až po současnost prošla firma řadou proměn, které směřovaly k dokonalejšímu řízení, rozšiřování poskytovaných služeb a především uspokojování potřeb klientů.

 V současnosti působí firma jako stabilizovaná společnost s perspektivním programem v oblasti správy nemovitostí. Za celou dobu působnosti si firma vybudovala dobré jméno mezi vlastníky a získala mnoho cenných zkušeností, které se snaží v plné míře uplatňovat a stále rozšiřovat. Nemovitost servis působí ve Zlínském kraji, a to se zaměřením na Kroměříž a Holešov, v Jihomoravském kraji s pobočkou ve Znojmě a také v Praze. Postupně rozšiřuje své pobočky do dalších regionů celé České republiky.Za účelem stálého zkvalitňování veškerých služeb se firma Nemovitost servis stala zakládajícím členem Českomoravskoslezské komory správců nemovitostí. Jejím cílem je poskytnout svým členům aktuální informace z oblasti legislativních změn, pomoc při řešení právních, ekonomických a technických problematik ve správě nemovitostí.

Jako jedna z mála společností zabývající se správou nemovitostí vyvinula firma Nemovitost servis spolu s akreditovanou IT společností pro své klienty on-line správu. Prostřednictvím této služby mají vlastníci bytových i nebytových jednotek stále k dispozici aktuální informace o své nemovitosti. On-line portál slouží ke snadnější a přehlednější komunikaci nejen mezi uživateli jednotek, ale také ke komunikaci se zástupci domu  a hlavně se správcem.

Správa bytových objektů

 • pravidelná prohlídka společných prostor
 • zajištění drobné údržby a oprav
 • zajištění všech zákonných revizí a zkoušek                       
 • provádění výběrových řízení na dodavatele služeb, oprav
 • zajištění havarijního servisu
 • zajištění provozování tepelných zdrojů
 • zajištění úklidu, údržby zeleně
 • zajištění dodávky veškerých médií a služeb
 • zajištění pojištění, vyřizování pojistných událostí
 • vedení a archivace technické dokumentace objektu
 • zastupování vlastníků v reklamačních řízeních společných prostor

Správa komerčních objektů 

Facility management:

 • recepční služby, call centrum
 • ostraha objektu
 • úklid vnitřních a venkovních ploch
 • péče o zeleň
 • správa vozového parku
 • údržba a opravy objektu a technologického zařízení
 • správa smluv
 • zpracování a vedení provozní dokumentace
 • vedení a správa projektové dokumentace
 • plánování, organizování, periodická kontrolní činnost
 • PO a BOZP
 • zpracování a vedení klíčového hospodářství
 • optimalizace provozních nákladů
 • pravidelný reporting
 • pasportizace objektu a technologických zařízení
 • obsluha objektových řídících systémů MaR
 • havarijní služba
 • revize a odborné technické prohlídky
 • vedení odpadového hospodářství
 • servis technologických zařízení
 • servis IT včetně dodávky 

Projekt management:

 • konzultace a poradenství v přípravné fázi zpracování projektové dokumentace
 • technický dozor na stavbě – provozní hledisko objektu