Revitalizace domu Švermova v Kroměříži

Obyvatelé domu na ulici Švermova jsou dalším spokojeným domem v naší správě a tak se na nás obrátili ohledně revitalizace svého domu. U každé revitalizace dohlížíme na to, aby proběhla hladce a pokud možno bez komplikací. V rámci revitalizace tohoto domu šlo zejména o obnovu a zateplení fasády a zateplení střechy.

Revitalizace jsou však komplexní záležitostí a každý, byť panelový, dům má svá specifika. Ne vždy je proto průběh hladký.

U domu na ulici Švermova jsme museli řešit převážně problémy s balkóny, u kterých jsme zjistili nesprávný spád. Aby se na nich nedržela voda a nevznikaly tím zbytečné problémy, zajistili jsme pro obyvatele domu měření spádu a nápravu u společnosti provádějící revitalizaci.

Během prací byla také bohužel poškozena funkce hromosvodu. Zajišťovali jsme proto externí společnost, aby provedla revizi a mohlo dojít k nápravě ze strany dodavatele.

V průběhu celé revitalizace chodili naši pracovníci na kontrolní dny a obhlídky v domluvených termínech a kontrolovali postup podle plánů.

Revitalizace mimo to probíhala zcela hladce a věříme, že pro obyvatele domu bezstarostně.