Naše práce – reference

Spokojené domy v naší správě a jejich obyvatelé

Revitalizace

Panelový dům Švermova, Kroměříž

Obyvatelé domu na ulici Švermova jsou dalším spokojeným domem v naší správě a tak se na nás obrátili ohledně revitalizace svého domu. U každé revitalizace dohlížíme na to, aby proběhla hladce a pokud možno bez komplikací. V rámci revitalizace tohoto domu šlo zejména o obnovu a zateplení fasády a zateplení střechy.

Revitalizace jsou však komplexní záležitostí a každý, byť panelový, dům má svá specifika. Ne vždy je proto průběh hladký.

U domu na ulici Švermova jsme museli řešit převážně problémy s balkóny, u kterých jsme zjistili nesprávný spád. Aby se na nich nedržela voda a nevznikaly tím zbytečné problémy, zajistili jsme pro obyvatele domu měření spádu a nápravu u společnosti provádějící revitalizaci.

Během prací byla také bohužel poškozena funkce hromosvodu. Zajišťovali jsme proto externí společnost, aby provedla revizi a mohlo dojít k nápravě ze strany dodavatele.

V průběhu celé revitalizace chodili naši pracovníci na kontrolní dny a obhlídky v domluvených termínech a kontrolovali postup podle plánů.

Revitalizace mimo to probíhala zcela hladce a doufáme, že pro obyvatele domu bezstarostně.

Panelový dům Moravská, Kroměříž

Revitalizaci domu na ulici Moravská doprovázelo mnoho administrativní práce, kterou jsme si rádi vzali na svá bedra.

Pro dům jsme zpracovali veškeré podklady k úvěru. Následovalo zařizování podkladů pro dotace z programu IROP. Jedná se o široce zaměřený program pro rozvoj území ČR a zlepšení kvality života obyvatel. Pro dům jsme tak zařídili získání dotací z tohoto programu.

Pro dům také zařizujeme výměny vodoměrů a stupaček. Během revitalizace byly zjištěny a stavební firmou opraveny také ucpané svody.
Stavební firma přislíbila také zařízení kolaudačního schválení, ke kterému však nakonec nedošlo a proto jsme zajistili vše potřebné k úspěšné kolaudaci a dům byl nakonec úspěšně zkolaudován.

Poslední výzvou byly výtahy – které potřebovaly opravy a provést revize. Tento proces se ale zasekl a tak jsme dělali vše proto, aby se co nejrychleji dotáhnul do zdárného konce.

Se všemi výzvami jsme se společně s obyvateli domu úspěšně poprali a nyní se tak jedná o další úspěšnou revitalizaci.